Skip to content

Kosze zbrojeniowe Produkcja, sprzedaż, montaż

Kosze
Kosze
Kosze
Kosze
Kosze
Kosze

Technologia Zastosowanie koszy zbrojeniowych

Płytkie fundamenty są używane do większości normalnych konstrukcji budowlanych. Jednak tam, gdzie występują bardzo duże obciążenia projektowe, gdzie jakość gleby jest słaba lub istnieją pewne ograniczenia na miejscu, inżynierowie geotechniczni zalecają głębokie fundamenty. Te głębokie fundamenty są powszechnie stosowane w przypadku mostów i wysokich budynków. A także tam, gdzie jakość gleby jest słaba, na przykład w obszarach piaszczystych. Prefabrykowane pale betonowe mogą być wbite w ziemię za pomocą kafara.

Jednak w większości przypadków, gdy średnica pali jest duża, stosuje się kosze zbrojeniowe (klatki palowe), które są opuszczane do gruntu, a następnie betonowane. Korzystając z obrotowych technik drążenia (na sucho lub na mokro) w celu wiercenia otworów w glebie i po osiągnięciu głębokości projektu, kosz zbrojeniowy (klatka pala) jest opuszczany do otworu. Beton jest następnie wlewany do tego otworu i doprowadzany do wymaganego poziomu.

Charakterystyka Materiał na kosze zbrojeniowe do pali

Nasz produkt wykonany jest ze stali zbrojeniowej żebrowanej w postaci kosza w kształcie cylindrycznym. Kosze zbrojeniowe przeznaczone są do fundamentowania przy budowach dróg i innych naziemnych budowach w trudnych warunkach geologicznych.

średnica kosza zbrojeniowego

200 mm – 1500 mm

maksymalna waga kosza zbrojeniowego

3000 kg

maksymalna długość kosza zbrojeniowego

16 000 mm

maksymalna średnica drutu spirali

6 mm – 16 mm

maksymalna średnica prętów nośnych

32 mm

Tel. +48 697 865 568