Skip to content

Kosze zbrojeniowe

Kosze zbrojeniowe

Płytkie fundamenty są używane do większości normalnych konstrukcji budowlanych. Jednak tam, gdzie występują bardzo duże obciążenia projektowe, gdzie jakość gleby jest słaba lub istnieją pewne ograniczenia na miejscu, inżynierowie geotechniczni zalecają głębokie fundamenty. Te głębokie fundamenty są powszechnie stosowane w przypadku mostów i wysokich budynków. A także tam, gdzie jakość gleby jest słaba, na przykład w obszarach piaszczystych. Prefabrykowane pale betonowe mogą być wbite w ziemię za pomocą kafara.

Jednak w większości przypadków, gdy średnica pali jest duża, stosuje się kosze zbrojeniowe (klatki palowe), które są opuszczane do gruntu, a następnie betonowane. Korzystając z obrotowych technik drążenia (na sucho lub na mokro) w celu wiercenia otworów w glebie i po osiągnięciu głębokości projektu, kosz zbrojeniowy (klatka pala) jest opuszczany do otworu. Beton jest następnie wlewany do tego otworu i doprowadzany do wymaganego poziomu.